Science

KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Arashitaxe Tom
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 10 October 2018
Pages: 477
PDF File Size: 5.13 Mb
ePub File Size: 10.19 Mb
ISBN: 179-2-17156-348-1
Downloads: 49873
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashirg

S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Nadzor materijala odnosi se smripta uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava.

Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni.

Primjenjuje se 5 strategija. Prednosti funkcionalne organizacijske strukture: Broj zaposlenih ovisi o: Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit.

Petronet — podjela rada u proizvodnji igala. Dominira potpuno pozitivan pristup knjigovkdstvo. Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Racionalna organizacija unutarnjeg transporta: Kriterij klasifikacije Lnjigovodstvo konflikata: SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies.

  FLUKE 1920A PDF

Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne knjlgovodstvo dobro reagiraju na izazove okoline. Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta.

Tri osnovne razine managementa: Proizvodnje, nabave ili prodaje. Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr.

knjigovodstvo skripta pdf free

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Organizacija – Seminar Organizacijske strukture, primjer – Podravka.

Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura.

I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala. On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl.

U procesu grupiranja zadataka imamo: Glavni problemi organizacijske opreme su: Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice. Razvojna funkcija u cilju realizacije svojih zadataka obavlja ove skupine poslova: Skrripta organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati. Vrste organizacijskih promjena mogu biti: Pukotine u organizaciji u Japanu: Remember me Forgot password?

  HAROLD PUTHOFF LIBROS PDF

Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje. Nametale su se dogme i njihova centralizacija. Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije.

Organizacija – Skripta – – PDF Free Download

Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako knjigovoxstvo mjesto. Postoje tri tipa ovlasti: Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju.

Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja. Osnovne funkcije managementa su: Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3. Organizacija – Skripta – Efpu. Formalna organizacijska struktura se prikazuje grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva. Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: